Ålandsgillet Om Föreningen

Några snabba…

 • Ålandsgillet är en anrik förening som funnits i Stockholm
  sedan år 1939.
 • Föreningens syfte är att skapa kontakter mellan
  bortaålänningar i Stockholm med omnejd och att
  tillvarata deras intressen.
 • Föreningen upprätthåller kontakten med Åland i frågor
  gällande samhälle, kultur och i frågor på myndighetsnivå.
 • Föreningens verksamhet bygger på olika
  medlemsaktiviteter för att skapa social gemenskap och glädje.

 Om Föreningen

Föreningen har varit verksam i Stockholm sedan 1939. Först som ungdomssektion till Svenska Åländska Sällskapet, vilket ombildades till Ålandsgillet 1964. År 1982 anslöt sig föreningen till Finlands svenskarnas riksförbund i Sverige; FRIS. År 1984 anslöt sig föreningen till det ny bildade Stockholmsdistriktet av FRIS. Detta Distrikts förbund bestod av 8 föreningar i Stockholm, Södertälje och Upplandsväsby. År 2008 upphörde Stockholmsdistriktet.

Ålandsgillets syfte är att:

1. utgöra ett samband mellan, å ena sidan, i Sverige bosatta ålänningar och ålandsvänner och å andra sidan myndigheter, organisationer etc som har sin verksamhetsutövning på Åland eller i sin verksamhet berör Åland.

2. upprätthålla de kulturella och personliga förbindelserna med Åland,samt att

3. vid omständigheter i övrigt bevaka och tillvarata i sverige bosatta Ålänningars ålandsvänners intressen.

Top