Finlandssvenskar i Fagersta med Omnejd

Finlandssvenskar i Fagersta med omnejd


Styrelsen

  • Ordförande: Inger Nyblom
  • Vice ordförande: Allan Westberg
  • Sekreterare: Beate-Sofie Tallroth
  • Kassör: Peter Nyblom
  • Övriga ledamöter: Wilhelm Stormblad
  • Christer Tallroth
  • Richard With
  • Ersättare: Ethel Berg
  • Benita With

Valberedning: Siv Ehrs

Ragni Stormblad

Top