Förtroendevalda

Styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning väljs av årsmötet som är förbundets högsta beslutande organ.

Ordförandens och styrelseledamöternas mandattid är två år. Hälften av ledamöterna och suppleanterna väljs varje år.

Årsmötet ska hållas innan april månads utgång.

Gå vidare till uppgifter om styrelse, valberedning och revisorer genom att klicka på länkarna.


-Sidan är under uppdatering och mer information kommer inom kort-

Top