Konst och Kulturföreningen Nyansen

Konst och Kulturföreningen Nyansen

Vi har utövare inom ett antal konstarter och välkomnar fler.

På vår årliga utställning kan du delta med dina alster.


Vår verksamhet

Föreningens tre huvudsakliga verksamhetsgrenar är bildkonst, litteratur och musik.

Föreningen verkar för sin syften genom att:
» Arrangera konstutställningar
» Arrangera kurser, seminarier och konstresor
» Samarbeta med lokala myndigheter och organisationer
» I övrigt verka för finlandssvenskarnas intressen

Aktiviteter
Kultur med Nyansen, det är kultur för vanligt folk.

Konst, utställningar
Själva stommen i verksamheten är den årliga konstutställningen. Det var med den föreningen startades och kring den som verksamheten byggts upp. Hittills har vi haft ett sextiotal olika utställare och ett tjugotal per gång.

Musik
Vår ambition är att vi ska ägna oss mer åt musik. Vi har ordnat konsertbesök, musikresor och allsångsaftnar. Musikverksamheten vill vi gärna utveckla och förslag och idéer emottages med stor tacksamhet.

Konstrondor
Under den korta tid föreningen har funnits har flera mycket uppskattade utflykter gjorts. Det har varit några flera dagars resor i konstens tecken. Nämnas bör: Åland, Österlen och Siljan runt.

Top