Nylands Brigads Gille i Sverige

Nylands Brigads Gille i Sverige

Gillet är inne på sitt 51:sta verksamhetsår, starkare och piggare än någonsin. Medlemsantalet ökar stadigt, verksamheten bland medlemmarna blir allt livligare. Kunskapen om Gillet och dess funktion har ökat och vi får all fler tillskyndare och vänner både här via våra webbsidor men även i de sociala medierna.


Om föreningen

Gillet är inne på sitt 51:sta verksamhetsår, starkare och piggare än någonsin. Medlemsantalet ökar stadigt, verksamheten bland medlemmarna blir allt livligare. Kunskapen om Gillet och dess funktion har ökat och vi får all fler tillskyndare och vänner både här via våra webbsidor men även i de sociala medierna.
Gillets uppgift fortbestår. Det är att stöda Nylands brigad i Dragsvik och här kan också du vara med och göra en insats.

Men vi vill ständigt förbättra våra möjligheter att göra beväringarnas och personalens vistelse på brigaden så angenäm som möjligt. Vi har en öppen och välfungerande fortlöpande kontakt med brigaden och dess personal och Gillet engagerar sig i brigadens, dess personals och beväringarnas intresse. Vi understöder dessa med stipendier och finansierar olika inköp av utrustning som kommer alla beväringar till nytta under deras fritid på brigaden. Även truppförbandstidningen Fanbäraren, som varje betalande Gillemedlem får hemsänd med posten, är en av de grundbultar Gillet stöder.

Under det här året ligger vårt särskilda fokus, utöver vår grunduppgift, att ligga på att rädda Kaptensbostället, som skall restaureras och räddas från att förstöras av fukt och röta. Det står i linje med en av Gillets andra viktiga uppgift, att bevara de finlandssvenska militära traditionerna.
För att kunna fullfölja våra uppgifter, hoppas vi att även du kommer med. Du och dina vänner behövs – Nylands brigad behöver dej!

Kom med i Gillet – Finlands Bästa Truppförbandsgille!

Top