Nylandsgillet

Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm


FNYS är en finlandssvensk förening med hemvist i Stockholm. Föreningen bildades år 1983 och de flesta av våra medlemmar kommer från Nyland i Finland. Medlemsavgiften är 200 kr/år.
Föreningen är med i FRIS, Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige www.fris.nu


Nyheter

Top