Om FRIS

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige är en religiöst och politiskt obunden organisation som

  • bedriver informationsverksamhet för ökad kunskap hos Sveriges befolkning om finlandssvenskarna
  • representerar finlandssvenskarna i Sverige på olika sätt
  • synliggör finlandssvenskar i både Sverige och Finland
  • främjar de finlandssvenska nätverken i Sverige
  • uppmuntrar och främjar finlandssvensk verksamhet för och av ungdomar och unga vuxna
  • främjar medlemsföreningarnas verksamhet och samarbete dem emellan
  • anordnar och deltar i olika slags kultur- och samhällsaktiviteter
  • samarbetar med och påverkar organisationer och myndigheter i Sverige och Finland
  • bevakar medlemmarnas intressen inom ramen för det internationella samarbetet

 


Våra medlemsföreningar i Sverige

Top