Österbottningar i Stockholm

Svenska Österbottningar i Stockholm

Föreningen har till ändamål att sammanföra i Stockholm med omnejd boende svenska österbottningar och andra av föreningens verksamhet intresserade personer, samt att arrangera fester och samkväm i hembygdens tecken.

Ni kan även alltid hitta oss på vår egna hemsida här!


Styrelse

 • Tina Stoor – Ordförande
 • Anne Sjökvist – Vice ordförande (Utskick och Facebook)
 • Sarah Stenholm – Sekreterare
 • Linda Backman – Vice sekreterare
 • Sebastian Högnabba – Kassör
 • Yvonne Österbro – Ledamot (Webb)
 • Peter Holms – Ledamot
 • Ulrika Högnabba – Suppleant
 • Anders Fellman – Suppleant
 • Carina Nymark – Valberedning (sammankallande)
 • Mats Heinonen – Valberedning
 • Rasmus Berglund – Valberedning
 • Carina Höijer Wentjärvi – Revisor
 • Ann-Catrine Bertlin – Revisor
 • Susanne Nordling – Revisorssuppleant
Top