Finlandssvenskar i Uppsala

Finlandssvenskar i Uppsala


FSU – Finlandssvenskar i Uppsala

FSU bildades 1972 och är en lokalförening i Uppsala som står under FRIS.
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige.

Styrelsen 2015

Ordförande:                             Stina-Maria Sundblom
Sekreterare:                             Eine Palm
Kassör:                                      Carola Wallin
Ledamöter:                              Gunilla Blomqvist, Susanna Laine, Rabbe Sandell
Suppleanter:                            Sten Anders Smeds

Informationsansvarig:           Liisa Wergilis

Andra förtroendevalda:
Revisorer: Marita Roos, Stig Roos
Arkivarie:  Maj-Lis Pellfolk
Valberedning: Liisa Wergilis, Britt-Marie Hedin, Maj-Lis Pellfolk

Top